Home / LEMBAGA KEMASYARAKATAN / PKK / PKK SUMBERSALAK

PKK SUMBERSALAK

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Adapaun pengurus PKK periode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

No Nama Jabatan
1 Ny. Abdul haki Ketua
2 Ny. Taufiq Wakil Ketua
3 Ny. Rukyati Sekretaris
4 Ny. Suparmi Bendahara
5 Ita Susanti Anggota
6 Ny. Juhairiyah POKJA I
7 Ny. Nanang Anggota
8 Ny. H. Suwondo Anggota
9 Faizatul Izmah POKJA II
10 Ny. Suliha Anggota
11 Ny. Suryono Anggota
12 Ny. Uus Anggota
13 Ny. Nahlik POKJA III
14 Ny. Wahyu Anggota
15 Ny. Im Anggota
16 Ny. Ibnuh Anggota
17 Jamila POKJA V
18 Anis Andriani Bidan Desa
19 Ny. Elya Anggota
20 Ny. Ubet Rovian Anggota
21 Ny. Hosnaini Anggota
22 Ny. Windi Anggota

About Desa Sumbersalak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *